Privacybeleid

Wij hechten waarde aan uw privacy. Hieronder leest u in de privacyverklaring hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buscampers4U verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het versturen van een e-mail, een reservering te plaatsen of wanneer u ons contactformulier invult. Buscampers4U bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens delen met anderen

Buscampers4U verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buscampers4U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Buscampers4U maakt gebruik van cookies op de website. Zie voor ons cookiebeleid de pagina ‘Cookiebeleid‘.

Beveiliging

Buscampers4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via buscampers4u@outlook.com of het contactformulier.